Nieuws

Batavierenweg Arnhem 3 maanden afgesloten

02 juni 2014

De Batavierenweg is vanaf maandag 2 juni tot en met 5 september afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om het traject dat ligt tussen de Burgemeester Matsersingel en de Randweg.

Kroonse wal webpagina 

Aanleiding
Bij een inspectie aan het viaduct ‘Kroonse Wal’ in de Batavierenweg zijn scheuren ontdekt in de onderkant van het betonnen brugdek. Eén van de oorzaken is waarschijnlijk overbelasting door zware transporten. Daarnaast is er een nader onderzoek verricht waarbij ook gekeken is naar de constructieve veiligheid van het brugdek. Hieruit is gebleken dat de betonnen plaat van het viaduct medio jaren ’70 te licht is uitgevoerd (wapening) door een fout in het ontwerp. Midden jaren ‘80 is bovendien de watergang eronder aangebracht waarbij de betonnen bak is 'opgehangen' aan de fundering van het viaduct. Het gaat dus om een combinatie van factoren.

Werkzaamheden
Reef Infra voert in opdracht van gemeente Arnhem de werkzaamheden uit. Inmiddels is het viaduct gesloopt en het puin afgevoerd, is de bekisting voor het nieuwe dek gemaakt en de wapening aangebracht. Maandag 18 augustus wordt het betonnen dek in één dag gestort. Dit moet vervolgens 2 weken uitharden. Daarna kan begonnen worden met het asfalteren van de rijbaan en het maken van de voegovergangen.

Planning
Vrijdagmiddag 5 september wordt het viaduct weer opengesteld voor verkeer en kunnen fietsers en voetgangers er weer onderdoor. De afwerking van het viaduct duurt vervolgens nog 2 weken, maar daar heeft het verkeer geen hinder van.

Bereikbaarheid
Door het aanpassen van het viaduct is de Batavierenweg voor al het verkeer afgesloten. Hierdoor kan er hinder ontstaan. Om de hinder tot een minimum te beperken zijn de volgende maatregelen getroffen:

- De onderdoorgang van de Kroonse Wal is afgesloten. Aan de zuidkant, tussen de fietspaden in de Batavierenweg, is in de berm een tijdelijke verharde oversteek voor fietsers en voetgangers aangelegd. Dit zorgt voor een veilige oversteek. De oversteek wordt met borden aangegeven 
- De fietspaden die parallel lopen aan de Batavierenweg blijven beschikbaar
- Aan- en omwonenden, betrokkenen en ondernemers blijven gedurende werkzaamheden bereikbaar
- Omleidingen voor zwaar en licht verkeer vinden plaats via de Brabantweg
- Voor buslijn 331- halte Batavierenweg- wordt er tijdelijk een halte ter hoogte van boerderij ‘De Kroon’ aan de Randweg geplaatst. Er wordt ook gestopt bij halte Brabantweg.  

Contact
Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. Voor vragen of meldingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de uitvoerder Rob Ribbers door een bericht te sturen naar reef@reef-infra.com of bel naar gemeente Arnhem, tel. 0900 – 1809 (lokaal tarief). U kunt ons ook volgen via Twitter en Facebook.