Nieuws

Nieuwsupdate project LARGAS Arnhem

25 maart 2014

In maart 2014 is het eerste gedeelte bestrating aangebracht in de Boulevard Heuvelink. Het nieuwe straatbeeld van de ‘gouden driehoek’ wordt langzamerhand zichtbaar.

Nieuwsbericht LARGAS 

Tijdens de uitvoering van het project zijn er een aantal beelden van vroeger opgedoken. Bij het opbreken van de bestaande verharding is er een complete betonverharding aangetroffen. Na onderzoek blijkt het hier om de gehele oude rijbaan van de Johan de Wittlaan te gaan, ca. 60 jaar geleden. In het nieuwe ontwerp ‘LARGAS’ valt op dat deze qua inrichting weer lijkt op de situatie van vroeger.

Na het bepalen van de meest ideale constructie voor het rechte stuk tussen de Boulevard Heuvelink en de Hugo de Grootstraat wordt er momenteel betongranulaat als fundering aangebracht. Vervolgens worden de banden gesteld. Eind maart staat, bij goed weer, het eerste asfalt gepland. Dan zullen de onderlagen van de nieuwe hoofdrijbaan worden aangebracht. Hierna zullen de noordelijke delen van de kruisingen van fase 2 worden aangepakt, om rond eind juni over te gaan naar fase 3.

Langzamerhand worden de eerste voorbereidingen getroffen voor fase 3. Fase 3 zal inhouden dat het verkeer ‘stad-in’ gaat rijden via de nieuwe hoofdrijbaan. Het verkeer ‘stad-uit’ zal via dezelfde rijbaan de stad verlaten als in de huidige situatie. Dit geeft ons de mogelijkheid om het middelste gedeelte van het traject te reconstrueren. Hierbij worden onder andere alle ‘ovatondes’ voor het grootste gedeelte aangebracht. Na fase 3 is het noordelijke deel van het project gereed.

Contactinformatie en foto’s zijn te vinden in de digitale nieuwsbrief, klik hier.