Nieuws

Reconstructie Bentheimerstraat De Lutte

06 oktober 2014

Van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 28 november wordt er gewerkt aan de reconstructie van de Bentheimerstraat in De Lutte. Het betreft het tracé dat loopt vanaf het Shell tankstation tot aan de grensovergang. Ook aan de onderdoorgang van de A1 (het viaduct Bewwerskamp) vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Het doorgaande verkeer van de Bentheimerstraat wordt omgeleid via de snelweg A1. Het verkeer van de Lossersedijk wordt omgeleid via de Beuningerstraat, Lossersestraat en de Postweg. De Lossersedijk blijft ter hoogte van de onderdoorgang A1 open voor fietsers en voetgangers. De bedrijven en woningen aan de Bentheimerstraat blijven ook bereikbaar.

De werkzaamheden aan Bentheimerstraat bestaan uit groot onderhoud en het inrichten van de weg als een duurzame en veilige 60 kilometer zone. De weg krijgt een zwarte rijbaan van 3,5 meter breed. Daarnaast komen overrijdbare, rode fietssuggestiestroken van 1,5 meter breed. De totale wegbreedte wordt 6,5 meter. Ook wordt er een aantal verkeersdrempels aangelegd. De bermen van de weg worden verhard met grasbetontegels.

Kom op 6 oktober naar de Inloopavond bij Keet’n Zwart
Op maandagavond 6 oktober is er bij Keet’n Zwart aan de Bentheimerstraat tussen 19.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst. Tijdens deze avond zijn de diverse ontwerpen te bekijken. Vertegenwoordigers van de gemeente Losser en de aannemer, Reef Infra uit Oldenzaal, zijn aanwezig om een nadere toelichting te geven.