Nieuws

Stiller en veiliger wegverkeer

20 juni 2014

Dagelijks maken miljoenen mensen er gebruik van. Het bestaande wegennet is van groot sociaaleconomisch belang voor de huidige maatschappij en het wegverkeer in Nederland kan stiller en veiliger.

In het kader hiervan is een uniek samenwerkingsverband ontstaan tussen universiteit, bandenleverancier en wegenbouwer waarbij stillere banden en wegen en een prototype van ‘stille en veilige band- wegdek combinatie’ wordt ontwikkeld. Stil Veilig Wegverkeer loopt tot 2015 en stelt duidelijke doelen: stillere (terugdringen van het band-wegdekgeluid) en veiligere wegen, energiebesparing en reductie van CO2 en fijnstof. De Provincie Gelderland, Universiteit Twente en de industriële partners Apollo Tyres Global R&D, Reef Infra/Ooms Civiel en Stemmer Imaging slaan de handen ineen om dit te bereiken.

Het onderzoek richt zich op de interactie tussen band en wegdek, geluid en grip. De interactie wordt voorspeld met gebruik van huidige en nieuw te ontwikkelen simulatiegereedschappen en wetenschappelijke modellen. De meting van geluid en grip vindt real time plaats en bij hoge snelheid. Momenteel wordt veel werk verricht met 3D scanners, waarmee het wegdek in kaart gebracht wordt en waarbij gekeken wordt naar de trillingen van de band. Een band die meer trilt, zal meer geluid afstralen. Ook andere aspecten die het geluid kunnen versterken of verminderen, bijvoorbeeld absorptie door de wegen, worden in het project gemeten. 

140620 Apollo testwagen


Vandaag hebben genodigden kennis mogen maken met dynamische testonderdelen. Om de genodigden een zo real time mogelijk beeld te geven van het testen reed er een speciaal uitgeruste auto in zowel droge als natte toestand over de verschillende aangelegde proefvakken. Met verschillende testmethodes wordt het geluid van banden voorspeld en geoptimaliseerd en wordt er een ideaal wegdektype gerealiseerd.   

140620 Shelter bijeenkomst(1)