Nieuws

Weekendwerk aan Boulevard Heuvelink – Johan de Wittlaan Arnhem

20 augustus 2014

Komend weekend voert Reef Infra werkzaamheden uit in verband met de herinrichting van de Boulevard Heuvelink – Johan de Wittlaan in Arnhem. De werkzaamheden op verschillende kruisingen starten op vrijdagavond 22 augustus om 19.00 uur en duren tot en met maandagmorgen 25 augustus 05.00 uur.

LARGAS carousel (9)


Overlast

Bewoners die dichtbij de kruisingen wonen zullen enige overlast ervaren. Wij doen ons uiterste best om de werkzaamheden die echt veel geluid veroorzaken, te beperken tot overdag of de avond. Desondanks kan het werk vooral in de eerste nacht (vrijdag op zaterdag) geluidshinder opleveren, omdat dan de oude verhardingen opgebroken worden. Dit kan nu eenmaal niet zonder hierbij overlast te veroorzaken. Reef Infra en de gemeente Arnhem vragen uw begrip voor deze situatie.

Verkeersdoorstroming
Om de werkzaamheden mogelijk te maken, moet de gehele rijbaan‘stad-uit’ (richting Presikhaaf) afgesloten zijn. Verkeer afkomstig van Presikhaaf (richting centrum) kan gewoon rijden via de Johan de Wittlaan. Deze link (gebruik s.v.p. een computer, geen smart phone) geeft een schematische weergave van de verkeersmaatregelen die komend weekend op stapel staan: http://goo.gl/ZwS7Oe.