Nieuws

Herinrichting Deinum - Boksum gegund

12 augustus 2015

De opdracht voor de herinrichting Deinum - Boksum is op 12 augustus 2015 gegund aan Reef Infra. De provincie Fryslan, projectbureau Vrijbaan Leeuwarden en de gemeente Menameradiel heeft de opdracht op basis van D&C EMVI aan ons gegund. Samen met onze partners de Boer & de Groot Harlingen en Antea Group Sport Heerenveen gaan we dit geïntegreerde project uitvoeren. Het project betreft onder andere het slopen van de oude N31, aanleg sportcomplex, aanleg woonvelden, aanleg ontsluitingsweg met diverse kunstwerken. Het contract omvat een opdrachtsom van 7,6 miljoen euro.

deinum_nieuws 

Opdracht

Het slopen van de oude N31 is onderdeel van het project. Door het overbodig geworden wegtracé van de N31 tussen Marsum en Deinum - Boksum ontstaat de kans om Deinum een nieuwe dorpsrand te geven met uitzicht op de historische Hegedyk en de voormalige Middelzee, en het landschap dat doorsneden werd door de N31 weer in samenhang te herstellen. Daarnaast komt er een vaarroute tot aan Boksum en wordt er een nieuw sportcomplex en woonvelden gerealiseerd.

Focus

Met de inrichting van Deinum - Boksum wordt er in korte tijd een complex infrastructureel werk gerealiseerd in nabijheid van een hechte gemeenschap – dorp Deinum. We hebben ons verdiept in de omgeving en in onze werkwijze wordt gefocust op beperken van risico’s, minimaliseren van hinder en de bereikbaarheid en veiligheid van Deinum en doorgaande N31.

Planning

De uitvoering start eind 2015 en eind 2016 is het project gereed.