Nieuws

Participatie Green Deal Beton

17 september 2015

Op korte termijn willen de deelnemende partijen concrete stappen maken en zijn er 10 afspraken vastgelegd die op basis van bestaande technologie gerealiseerd gaan worden.

Zo kunnen ketenpartners samen bouwwerken maken die (deels) gemaakt zijn van hergebruikte bouwelementen en herbruikbare bouwmaterialen. Het energiegebruik en de uitstoot van CO2 en andere stoffen bij de productie van beton kunnen worden beperkt met een uitgekiend ontwerp en bijpassend betonmengsel. Ook is het mogelijk om in beton warmte op te slaan en energieneutrale gebouwen neer te zetten.

Opdracht BRL duurzaam beton

Reef Infra – dochteronderneming van Strukton – gaat een bouwproject uit het initiatief Green Deal Beton realiseren. In de Waalsprong tussen Nijmegen en Arnhem wordt een CineMec-bioscoop voor 2.200 bezoekers gerealiseerd inclusief een transferium met circa 300 parkeerplaatsen.

Reef Infra heeft de aanbesteding – aanleg circa 300 parkeerplaatsen – gewonnen mede op basis van de inschrijving op duurzaamheidsniveau A+ van de BRL 3.14 bouwprojecten met duurzaam beton, waarmee de hoogste EMVI-score is behaald. Dit betekent dat optimaal invulling wordt gegeven aan hergebruik van secundaire grondstoffen en minimaal 30% CO2-reductie bij de productie van beton. Betonindustrie De Hamer gaat de betonstenen en tegels leveren. Medio oktober wordt gestart met de aanleg van de 300 parkeerplaatsen.

Cinemec_nijmegen_wk38_1