Nieuws

Prestatieladder socialer ondernemen

26 maart 2015

Onderscheiden op het gebied van Sociaal Ondernemen; de PSO-ladder biedt ons de mogelijkheid. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen.

PSO ladder 

Reef Infra is als regionale partij sterk verankerd in de regio en wil daarom graag een bijdrage
leveren aan de (sociale) ontwikkeling van haar werkgebied. De PSO-ladder is hiervoor een
interessant meetinstrument. Wij hebben ons dan ook aangemeld en binnenkort volgt er een
officiële audit, uitgevoerd door DNV∙GL.

We zijn benieuwd naar de inschaling op de ladder, hierover binnenkort meer.

Social Return On Investments (SROI)

SROI is een voorbeeld van socialer ondernemen en komt steeds vaker voor in aanbestedingen. Maar wat betekent SROI? Voor de overheid is het een middel om werkgelegenheid te stimuleren en te bezuinigen op bijstandsuitkeringen. Bij investeringen door de overheden wordt een voorwaarde in de aanbieding opgenomen ten behoeve van het creëren van leerwerkplekken. Deze leerwerkplekken zijn vooral gericht op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Reef Infra bekijkt per project naar de invulling hiervan. Gezien de omvang van de verplichting wordt het steeds lastiger dit projectmatig in te vullen. In samenwerking met MVO-Solutions zoeken wij daarom naar een bedrijfsbrede oplossing.

Voor meer informatie over de PSO-ladder, ga naar: www.pso-nederland.nl
Voor meer informatie over de invulling van SROI, ga naar: http://mvosolutions.nl/contents/SROI