Nieuws

Reef Infra behaalt trede 3

25 augustus 2015

Als regionale partij willen we een structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Noord- en Oost-Nederland. Niet alleen aan de ontwikkeling van infrastructuur, maar ook de sociale en economische ontwikkeling.

Onder meer door het invullen van onze SROI-verplichting (SROI = Social Return on Investment) geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om werkervaring op te doen. Waardoor ze meer waarde hebben op de (regionale) arbeidsmarkt en meer kans maken op een nieuwe baan. Naast deze projectgerichte SROI-verplichting biedt de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ons de mogelijkheid ons bedrijfsbreed te onderscheiden op het gebied van sociaal ondernemen. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen.

“Een arbeidsmarkt die kansen biedt aan iedereen! De PSO maakt het resultaat van socialer ondernemen zichtbaar. Uiteindelijk is een brede (h)erkenning van dit resultaat door overheid, bedrijfsleven en werknemers onze missie. Op deze wijze stimuleren wij samen steeds meer organisaties om socialer te ondernemen. Een trede 3 op de PSO betekent de hoogst haalbare (h)erkenning! Reef infra laat zien dat sociaal werkgeverschap in haar DNA zit. ”

Yuri Starrenburg - voorzitter PSO-Nederland


We hebben het certificaat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen – trede 3 – in ontvangst mogen nemen van PSO Nederland. We zijn er trots op dat we gecertificeerd zijn op de hoogst mogelijke trede. Daarnaast is het een prachtige erkenning voor onze organisatie en in het bijzonder voor diegene die zich inzetten in het geven van begeleiding op de werkvloer.

PSOLADDER