Nieuws

Verkoop aandelen ACH

01 juli 2015

Oldenzaal – Met ingang van 1 juli is Reef Infra niet langer aandeelhouder van de Asfalt Centrale Hengelo (ACH). Reinten Infra BV neemt de aandelen over en is daarmee volledig eigenaar van de ACH.

Strategie

Reef Infra heeft een heroriëntatie uitgevoerd van de asfaltproductie in haar werkgebied, Noord- en Oost-Nederland. Hierdoor is een aandeelhouderschap in de ACH niet meer van strategisch belang. Asfalt blijft een core business en is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Reef Infra. Samen met haar zusterbedrijven binnen Strukton Civiel zal Reef Infra blijven investeren in de product- en procesinnovatie rondom het product asfalt.