Nieuws

Eerste Best Value project in uitvoering: Faunapassages

23 november 2016

In 2018 lopen, zwemmen en kruipen en vliegen in ons land aanmerkelijk meer dieren dan nu. Dankzij een plan van drie ministeries zullen er in de komende jaren talrijke natuurgebieden in Nederland weer met elkaar worden verbonden. Natuurlijk profiteren de mensen daarvan uiteindelijk ook. Denk aan de kinderen van nu die straks als volwassenen kunnen ervaren dat in Nederland nog veel soorten planten en dieren in het wild voorkomen.

20161031-143151_SV9549_start_klein 

Om de leefbaarheid van de planten en dieren in stand te houden en te vergroten is het de bedoeling dat in totaal 215 maatregelen worden getroffen in Nederland. Reef Infra heeft eerder dit jaar een aanbesteding UAV-gc op basis van Best Value gewonnen waarbij de uitvraag was geënt op maatregelen voor 27 faunapassages door heel Nederland. De faunapassages worden gerealiseerd ter plaatse van spoorkruisingen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit ontwerp, en uitvoering van boringen onder het spoor, loopplanken ter plaatste van watergangen en het aanpassen van oevers en rasters.

Samenwerken

In dit project gaan we samenwerken met onze opdrachtgever ProRail, zusterbedrijf Strukton Infratechnieken, Arfman en Movares. De voorbereidingen zijn gestart en de uitvoering staat gepland van april 2017 tot begin 2018.

Ons eerste Best Value project in uitvoering

Dit is het eerste project dat Reef Infra op basis van Best Value heeft aangenomen en in uitvoering gaat. We zijn blij om te zien dat we middels de Best Value methode ons onderscheidend vermogen vergroten en dat we gezamenlijke doelen realiseren en nastreven.