Nieuws

N34 definitief gegund aan combinatie FLOOW

23 december 2016

De provincie Overijssel heeft het project N34 Witte Paal – Drentse grens definitief gegund aan de combinatie FLOOW, bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw. De drie regio-bedrijven hebben hun expertise en slagkracht gebundeld om te komen tot een passende aanbieding. De combinatie is enthousiast om samen met de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg van start te gaan om de veiligheid en de doorstroming op de N34 te vergroten.

N34aangenomen 

Het project

De opwaardering van de N34 vergroot de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten, en uitritten van woningen worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. Ook worden de weg  en bermen verbreed over de volledige lengte (ca. 16 km) en op een aantal plaatsen wordt een nieuwe parallelweg aangelegd. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden. 

De N34 vormt een belangrijke schakel om de  bereikbaarheid van het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe te vergroten. Daarnaast wordt gebouwd aan een veilig gebied op en rondom de N34, met oog voor de landschappelijke inpassing van de N34 in de omgeving. Met de aanbieding van combinatie FLOOW wordt invulling gegeven aan de wens om het werk uit te voeren met zo min mogelijk afsluitingen, namelijk door maar de helft van de maximale afsluitingsdagen te gebruiken. Risico’s worden op een robuuste wijze beheerst met een goede kwaliteitsborging.

“Wij zijn enthousiast om dit project samen met de provincie Overijssel aan te pakken. ”

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2017 en 2018. Nadere informatie over de werkzaamheden volgt zo spoedig mogelijk.