Nieuws

Realisatie Passerelle station Dieren gegund

23 mei 2016

Reef Infra gaat, in opdracht van ProRail en in samenwerking met Strukton Systems en Buiting Staalbouw, de Passerelle op het station in Dieren realiseren. Dit betreft één van de deelopdrachten binnen het stationsgebied Dieren, waaronder de verdiepte ligging: Traverse Dieren. Inmiddels is er al gestart met de engineeringswerkzaamheden. De verwachting is dat het project eind juni 2017 wordt opgeleverd.

Onix-passerelle-Dieren-001-930x620 

Het project is aan ons gegund vanwege het tegen de laagste prijs aanbieden van de basisvariant met alle gevraagde ontwerpopties.

Werkzaamheden

De globale scope bestaat uit: het ontwerpen en realiseren van een betonnen onderbouw, een stalen hoofddraagconstructie bekleed met accoya hout, drie trapopgangen met prefab betonnen treden en drie glazen liftschachten. Daarnaast verzorgt Strukton Systems de aanpassing van de bovenleiding en kabels & leidingen. Tot de scope behoort tevens het benodigde installatiewerk zoals LED-verlichting en het functievrij maken van de bestaande perrontunnel.

Planning

In het najaar van 2016 worden de aanpassingen aan de bovenleiding de kabels en leidingen uitgevoerd en wordt de betonnen onderbouw gerealiseerd. Eind 2016 en begin 2017 worden de staalconstructies geprefabriceerd, om deze vervolgens in het voorjaar van 2017 te monteren en het project in de zomer van 2017 af te ronden.