Nieuws

Fietsroute Plus Haren - Groningen

11 januari 2017

De gemeente Haren werkt samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haren en Groningen. De route Jachtlaan – Kromme Elleboog - Kerklaan met aansluiting op de Helperzoom wordt opgewaardeerd tot een Fietsroute Plus. Dit is een hoogwaardige fietsverbinding waarbij extra kwaliteit wordt geboden.

Fietsroute plus, Jachtlaan 

Jachtlaan en vervolg Fietsroute Plus

Het eerste deel van deze Fietsroute Plus is op 7 december geopend. De Jachtlaan is nu ingericht als fietsstraat. Vanaf januari starten wij met het tweede deel. Aansluitend op de Jachtlaan gaat we verder naar de Kromme Elleboog tot het kruispunt Molenweg en via de Kerklaan tot Groningen waar de Harense Fietsroute Plus aansluit bij het Groningse deel van deze route. Het eerste deel tot aan de Schoutenlaan wordt fietsstraat. Vanaf de Schoutenlaan wordt het vrij liggende fietspad opnieuw ingericht. 

Best Value Procurement (BVP)

De gemeente Haren heeft voor deze aanbesteding voor het eerst de aanbestedingsprocedure Best Value Procurement (BVP) gebruikt. Bij deze opzet denkt de aannemer veel meer mee over de uit te voeren werkzaamheden dan bij een traditionele manier van aanbesteden. Belangrijke punten voor de gemeente waren hierbij onder andere een goed omgevingsmanagement, tevreden omgeving en lage onderhoudskosten Reef Infra heeft op deze aspecten het hoogst gescoord.

Ondertekening

Edwin Oostinga, directeur Reef Infra, en burgemeester Peter van Veen, gemeente Haren, hebben op 11 januari 2017 de Best Value overeenkomst Fietsroute Plus Haren -  Groningen ondertekend.

Ondertekening Haren

 

Bron: gemeente Haren