Nieuws

Project Havenkwartier De Blauwe Diamant

17 juli 2018

In Zeewolde is de ontwikkeling van een nieuwe buitendijkse woonwijk ‘Het Havenkwartier’ in gang gezet. Een onderdeel hiervan is de aanleg van een nieuwe primaire waterkering inclusief een vaarroute tussen het Wolderwijd en De Blauwe Diamant. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe vaarroute is het noodzakelijk twee sluizen met bruggen aan te leggen.

2. Ophaalbrug bij Schutsluis 

Op 1 februari 2018 is in Zeewolde de overeenkomst met de opdrachtgever gemeente Zeewolde getekend en is het project definitief van start gegaan. Reef Infra is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van aanpassingen aan de bestaande primaire waterkeringen en het realiseren van:

 • een vaarroute;
 • een nieuwe primaire waterkering en het afwaarderen van de bestaande primaire waterkering tot regionale kering;
 • een op afstand bedienbare schutsluis met een beweegbare verkeersbrug (in de primaire waterkering);
 • een op afstand bedienbare keersluis met een beweegbare fietsbrug (in de regionale waterkering);
 • een beweegbare voetgangersbrug;
 • steigers met afmeervoorzieningen;
 • weginfrastructuur;
 • het op hoogte brengen van een woningbouwlocatie.

Tevens behoort het meerjarig onderhoud van de sluiscomplexen en de voetgangersbrug, gedurende tien jaren na oplevering, tot de scope van het project.

1. Ontwerp

 

Activiteiten partners

 • Van Heteren Weg- en Waterbouw, verantwoordelijk voor de vaarroute inclusief watergebonden constructies;
 • Rusthoven, verantwoordelijk voor de beweegbare bruggen, schutsluis en keersluis en raakvlakken met de elektrotechnische installaties;
 • Strukton Systems, verantwoordelijk voor de gehele bediening en besturing (e-installaties);
 • Heuvelman-Ibis, verantwoordelijk voor het grondwerk (primaire en regionale kering), de bouwkuipen van de schutsluis en keersluis en aanleg van de voorhavens.

Reef Infra realiseert zelf het betonwerk van de schutsluis en de keersluis en de aanleg van de weginfrastructuur. De vernieuwende werkwijze met partners komt voort uit de gedachte dat op deze wijze een optimale samenwerking wordt bereikt. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor het specialisme dat zij in huis hebben en zij hebben daarbij dus ook de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht, binnen de gestelde kaders, in te vullen.

Het is een bewuste keuze om als hoofdaannemer niet de traditionele rol te willen vervullen.

Planning

De realisatie start medio augustus dit jaar. De eerste werkzaamheden dienen voor aanvang van het stormseizoen gereed te zijn. In de zomer van 2019 dient de vaarroute inclusief de sluizen opengesteld te worden. De uiterste datum voor realisatie van de uitvoeringswerkzaamheden staat gepland op 31 december 2019. De onderhoudsperiode van 10 jaar start vanaf dat moment.