Nieuws

Reef Infra gaat regionale keringen Lauwersmeer versterken

04 september 2018

Het waterschap Noorderzijlvest heeft het project “Versterken regionale keringen Lauwersmeer” definitief gegund aan Reef Infra. Reef Infra gaat het project samen met GBN, Antea Group en de grondverzetbedrijven De Boer Burgum, Kramer Metslawier en Beukema Grondwerken uitvoeren. In de tenderfase van dit Best Value project is de combinatie overtuigend als beste beoordeeld. De combinatie is enthousiast om samen met het waterschap Noorderzijlvest van start te gaan.

lauwersmeer 

Het Lauwersmeer is onderdeel van het Nationaal Park Lauwersmeer en ligt tegen de Waddenzee aan op de grens van de provincies Friesland en Groningen. Het Lauwersmeer is in 1969 ontstaan door het afsluiten van de Lauwerszee. Deze maatregel is destijds genomen na de watersnoodramp van 1953. Het Lauwersmeer is het grootste waterbergingsgebied van Noord Nederland. Veel overtollig water uit Friesland, Drenthe en Groningen komt in het Lauwermeer en wordt bij de R.J. Cleveringsluizen naar de Waddenzee gespuid.

Bij de laatste beoordeling is gebleken dat 32,8 km waterkeringen rondom het Lauwersmeer niet stabiel of hoog genoeg zijn voor de toekomstige waterveiligheid. Om ervoor te zorgen dat de keringen voor de komende 50 jaar weer voldoen aan de normen voor waterveiligheid is het project om de kades te versterken gestart.

Het Best Value project is overtuigend aangenomen door Reef Infra en combinanten. In de aanbesteding hebben vooral de interviews een belangrijke doorslag gegeven. De combinatie versterkt elkaar, doordat het project meerdere specialistische onderdelen bevat. Deels loopt de kering over een verharde weg. In de uitvoering wordt rekening gehouden met de natuurwaarden en het  recreatieseizoen. De uitvoering van het project start in december 2018. Uiterlijk 1 januari 2020 zijn de werkzaamheden gereed.