Nieuws

Werkzaamheden project "Versterken regionale keringen Lauwersmeer" gestart

07 december 2018

Lauwersmeer 5 

Afgelopen week was het zover: de officiële starthandeling van de werkzaamheden voor het project “Versterken regionale keringen Lauwersmeer”. Ondanks dat het buiten regenachtig was wisten leerlingen uit groep 7 en 8 van SWS de Zoutkamperil de eerste hand te leggen aan dit belangrijke project. Zij hebben met de schep het eerste zand aangebracht voor de dijkversterking rondom het Lauwersmeer.

Het Lauwersmeer is het grootste waterbergingsgebied van Noord Nederland. Veel overtollig water uit Friesland, Drenthe en Groningen komt in het Lauwermeer en wordt bij de R.J. Cleveringsluizen naar de Waddenzee gespuid. Bij de laatste beoordeling is gebleken dat 32,8 km waterkeringen rondom het Lauwersmeer niet stabiel of hoog genoeg zijn voor de toekomstige waterveiligheid. Om ervoor te zorgen dat de keringen voor de komende 50 jaar weer voldoen aan de normen voor waterveiligheid is het project om de kades te versterken gestart.

Reef Infra voert dit project uit met o.a. de partners Beukema Grondwerken BV, Kramer Metslawier BV en De Boer Burgum BV. In de afgelopen maanden hebben wij gesproken met diverse stakeholders, zijn de definitieve plannen verder uitgewerkt en is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden daadwerkelijk gestart met het verwijderen van begroeiing op de dijk en met het ophogen van de dijk rondom camping Lauwersoog. Vanochtend was er een formeel startmoment van het project bij restaurant het Booze Wijf in Lauwersoog waar, door waterschap Noorderzijlvest DB lid de heer E. Luitjens en rayonmanager de heer E. Poel van Reef Infra B.V. samen met schoolkinderen van de SWS De Zoutkamperil uit Zoutkamp, met de schep het eerste zand hebben aangebracht.

Om de werkzaamheden voor 1 januari 2020 gereed te hebben zal in het komende jaar veel werk verricht moeten worden. Samen met waterschap Noorderzijlvest gaat Reef Infra B.V. op een constructieve wijze vormgeven aan de waterveiligheid nabij het Lauwersmeer.