MVO

Bij het ontwerp van een werk houden we rekening met de levensduur ervan. Vanaf de start van de bouw tot de uiteindelijke sloop ervan. Strukton denkt vanuit levensduur, voor projecten, mens en natuur en draagt hiermee concurrerende en innovatieve oplossingen aan voor de vraagstukken van onze opdrachtgevers, zowel gevraagd als op eigen initiatief. Levensduur denken wil zeggen dat we bij het ontwerp van een werk rekening houden met de levensduur van het werk: de realisatie, de gebruiks- en de afvalfase.

CO2-prestatieladder
Sinds juli 2010 is Strukton gecertificeerd voor niveau 5 op de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen om CO2-bewust bezig te zijn, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Een hoger niveau op de CO2-prestatieladder betekent meer kans op gunning van een project.

Certificering voor de CO2-prestatieladder is
voor een groot deel afhankelijk van:

1. energiebesparing
2. efficiënt gebruik maken van materialen
3. het gebruik van duurzame energie

Ontwikkeld door ProRail
In eerste instantie is de CO2-prestatieladder in 2009 ontwikkeld door ProRail en gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. In maart 2011 heeft ProRail het eigendom van de CO2-prestatieladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

Duurzaamheid (1)