Stichting Pioneering

Reef Infra is deelnemer van Stichting Pioneering. Door te participeren in projecten van Pioneering versterken we niet alleen onze eigen kennis maar ondersteunen we ook initiatieven die leiden tot vernieuwend ondernemerschap in zowel Twentse bouw als daarbuiten. Vernieuwend op het gebied van zowel technologieën en producten als processen en markten. Samen met Pioneering zijn wij op weg om voor de Twentse bouwsector een koploperspositie te creëren op het gebied van ondernemerschap, vernieuwing en innovatie.

Stichting Pioneering staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap en vindt dat de verschillende partijen in de bouw samen moeten innoveren, vernieuwen en kansen creëren. Doel: de concurrentiepositie van de Twentse bouw versterken en de werkgelegenheid stimuleren. De kracht van Pioneering is dat ondernemers, kennisinstellingen, overheid èn opdrachtgevers met elkaar samenwerken. De inbreng van opdrachtgevers draagt bij aan het principe van Launching Customership. Meer dan 100 bedrijven en instellingen werken actief samen in tien verschillende projectgroepen, de ''werkplaatsen" van Stichting Pioneering. De deelnemende partijen delen hun kennis in verschillende business cases en ontwikkelen samen nieuwe werkwijzen en producten.