Tire Road Consortium

Het Tire-Road consortium (TRC) is mede opgericht om het verkeer veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken. TRC is een unieke samenwerking tussen de bandenindustrie, wegenbouwers, de overheid en de Universiteit Twente.

Het wegennet in Nederland is van groot sociaaleconomisch belang voor de huidige maatschappij. Dagelijks maken miljoenen mensen er gebruik van. In de komende jaren zal de overheid steeds hogere eisen stellen aan de veiligheid en het milieu. Dit heeft consequenties voor zowel de banden als het wegdek.

Het unieke aan deze samenwerking is dat er gekeken wordt naar de band-wegdek-combinatie. Tot nu toe concentreerde het onderzoek zich hoofdzakelijk op de band, of op het wegdek. Binnen het consortium lopen diverse projecten parallel aan elkaar waarbij de verschillende projecten profiteren van de opgedane kennis.

Reef Infra participeert in de projectgroep Stil Veilig Wegverkeer. Er wordt uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan om te komen tot de juiste samenstelling van zowel het wegdek als van de band. Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen stillere, veiligere en zuinigere wegen en banden worden ontwikkeld. Daarnaast wordt ook de uitstoot van CO2 en fijnstof gereduceerd.

Dit Twentse initiatief vervult een voortrekkersrol in het veiliger, stiller en duurzamer maken van het wegverkeer.

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Europees stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde innovatiekracht’. Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Regio Twente en Provincie Overijssel subsidiëren dit project. De projectpartners zijn Apollo Vredestein B.V, Universiteit Twente (Tire-Road Consortium), Reef Infra, Iris Vision M&I B.V. en de Provincie Gelderland.

Tire Road Consortium

-QepjPIevLI