A28 Assen

Om de groei in Assen én de groeiende rol in de regio in goede banen te leiden, pakt het ontwikkelingsprogramma de FlorijnAs in Assen allereerst de doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid aan. In het kader hiervan is Reef Infra betrokken bij het project “Werklandschap Assen Zuid”. De opdrachtgever is de gemeente Assen.

Opdrachtgever:
Gemeente Assen
Locatie:
Assen
Assen carousel (12)
Assen carousel (11)
Assen carousel (10)
Assen carousel (9)
Assen carousel (7)
Assen carousel (8)
Assen carousel (6)
Assen carousel (4)
Assen carousel
Assen carousel (5)
Assen carousel (1)
Assen carousel (2)
Assen carousel (3)

Projectinformatie

Het project omvat de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A28 ter hoogte van Assen Zuid. De nieuwe aansluiting ontsluit het TT Circuit aan de westzijde van de A28 en het toekomstige werklandschap Assen Zuid aan de oostzijde. Samen met verschillende zusterbedrijven, o.a. Van Rens mobiliteit, wordt er vanuit ons projectkantoor in Assen aan dit project gewerkt. Zo ontstaan er korte lijnen met de omgeving en alle stakeholders.

Werkzaamheden Reef Infra

- Het project bestaat uit het ontwerpen en uitvoeren van de volgende onderdelen:
- Aanleg op- en afritten van en naar de A28;
- Aanleggen onderliggend wegennet bestaande uit 4 rotondes en een kruisingvlak;
- Verleggen VIP-route + fietspad TT Circuit;
- Aanleg fietspad langs de Haar;
- Verleggen Rondbaan op defensieterrein;
- Aanpassen toegang defensieterrein en toegang TT Circuit;
- Bouw verkeersviaduct over de A28;
- Aanpassen van de waterhuishouding inclusief de aanleg van duikers;
- Aanleg ecoduikers en poelen;
- Aanleg glooiend landschap en bosplantsoen.

Planning

De voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart in januari 2014. Het project wordt uiterlijk 1 mei 2015 opgeleverd.

Impressie video nieuwe aansluitingen A28 Assen

PetpAWttUo4