IGO A1

De A1 is de drukste verkeersader van Twente. Dagelijks razen duizenden auto’s en vrachtauto’s over deze snelweg. Door dit intensieve gebruik waren de rijwegen aan vervanging toe en konden de kunstwerken wel een opknapbeurt gebruiken.

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Locatie:
A1
A1 carousel (1)
A1 carousel (2)

Werkzaamheden

Hiervoor bracht opdrachtgever Rijkswaterstaat in 2008 het project “Integraal Groot Onderhoud A1 Betonbanen" op de markt. Rijkswaterstaat gunde de opdracht aan de combinatie Van Gelder – Strukton Civiel en Reef Infra. Prioriteit bij de werkzaamheden is minimale verkeershinder en maximale omgevingscommunicatie voor de weggebruiker. De totale lengte van het traject bedraagt 23 kilometer.

Om de verkeershinder voor de weggebruiker minimaal te houden, hebben we gewerkt volgens strenge tijdsblokken. Het resultaat mag er zijn. Een kwalitatief goed wegdek waardoor het verkeer beter en veiliger kan doorstromen. Door het gebruik van een laag zeer open asfalt beton (ZOAB) is de geluidshinder voor omwonenden sterk afgenomen. Bovendien is ZOAB sterk waterabsorberend. Dit betekent minder opspattend water en meer veiligheid voor de weggebruiker.