Kanaalbruggen Apeldoorn

Reef Infra vervangt in opdracht van de gemeente Apeldoorn drie bruggen over het Apeldoorns Kanaal. Het werk bestaat uit het verbreden van de bruggen, het renoveren van de monumentale bovenbouwen en het vervangen van de brugdekken. Eind juli 2015 zijn alle bruggen vervangen. De contractwaarde bedraagt EUR 1,4 miljoen. Fotografie: Gemeente Apeldoorn / Rob Voss.

Opdrachtgever:
Gemeente Apeldoorn
Locatie:
Apeldoorn
Apeldoorn Carousel (4)
Apeldoorn Carousel (6)
Apeldoorn Carousel (7)
Apeldoorn Carousel (5)
Apeldoorn Carousel Klabanusbrug (1)
Apeldoorn Carousel Scherpenbergerbrug (2)
Apeldoorn Carousel Woudwegbrug (3)

Projectinfo

Het betreft de Woudwegbrug, Klabanusbrug en Scherpenbergerbrug ten zuiden van Apeldoorn. Deze bruggen worden na elkaar vervangen. Een korte uitvoeringsperiode van vier tot vijf weken per brug moet ervoor zorgen dat de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Met het oog op de toekomstige bevaarbaarheid van het kanaal maakt Reef Infra de brugdekken functioneel klaar om in de toekomst beweegbaar te worden. De verbreding van de bruggen wordt gerealiseerd in verband met de vele verkeersaanrijdingen op de bruggen.

Monumentaal

De opdracht is verkregen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Tijdens de uitvoering besteedt Reef Infra extra aandacht aan het zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat herstellen van de monumentale bovenbouwen van de bruggen. Hiervoor zal tijdens de renovatie het bestaande materiaal 100% hergebruikt worden om de historische waarde ervan maximaal te behouden. Enkel de verbreding zal met nieuw materiaal worden uitgevoerd.

Beperking hinder

Verder is de korte uitvoeringsperiode van vijf weken per brug haalbaar door zoveel mogelijk onderdelen te prefabriceren op eigen werf. De onderdelen zijn zodanig voorbereid dat deze eenvoudig op locatie te monteren zijn. Het sloopwerk en het trillingsarm aanbrengen van nieuwe palen wordt vanaf het water (met behulp van een ponton) gedaan om geen verkeershinder te veroorzaken.