LARGAS Arnhem

Het project LARGAS, langzaam rijden gaat sneller, betreft een binnenstedelijke herinrichting van een van de belangrijkste hoofdwegen van Arnhem. Daarom wil de gemeente dit traject opnieuw inrichten volgens het principe Langzaam Sneller. De voordelen van Langzaam Sneller zijn onder andere een betere doorstroming, meer veiligheid voor iedereen, minder geluids- en stankoverlast, een beter milieu en meer ruimte voor groen.

Opdrachtgever:
Gemeente Arnhem
Locatie:
Arnhem
LARGAS carousel (12)
LARGAS carousel (11)
LARGAS carousel (10)
LARGAS carousel (9)
LARGAS carousel (8)
LARGAS carousel (5)
LARGAS carousel (4)
LARGAS carousel (1)
LARGAS carousel (3)

Projectinformatie

Het is een van de toegangswegen naar het centrum van Arnhem, langs de route liggen woonwijken en bedrijven. Dit betekent dat de dubbele rijstroken worden teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen, gescheiden door een middenberm. Daarnaast verdwijnen de onoverzichtelijke kruispunten met stoplichten. Deze worden vervangen door voorrangpleintjes. De gemeente Arnhem heeft deze aanbesteding middels Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op de markt gebracht. Reef Infra heeft dit project aangenomen op basis van beste plannen, gescoord met negens en tienen!

Werkzaamheden Reef Infra
- Vervangen van de bestaande riolering, ongeveer 1000 meter. Veel diversiteit in de ondergrond, namelijk zand, klei en veen. Waardoor het riool gefundeerd moet worden op betonnen palen.
- Opnieuw inrichten bovengrond na aanbrengen riolering
- Opnieuw inrichten van de wegen
Hoofdrijbaan middels geluidsreducerend asfalt
Parallelwegen middels gebakken klinkers
- Dubbele rijbanen terugbrengen naar enkele rijbaan in beide richtingen
- Verkeerspleinen
- Ovotondes in plaats van verkeerslichten

Voor meer informatie over de werkzaamheden en de werkzaamheden per fase volg ons via Twitter: @Largas_Arnhem

Planning

Het project is opgedeeld in 4 fases. Vooralsnog loopt de totaalplanning op schema. Het werk zal in oktober 2014 worden opgeleverd.
Fase 1: Oktober 2013 t/m januari 2014
Fase 2: Januari 2014 t/m juni 2014
Fase 3: juli t/m augustus 2014
Fase 4: september en oktober 2014