N34 Witte Paal - Drentse Grens

De combinatie FLOOW realiseert voor de provincie Overijssel op de provinciale weg N34 nieuw asfalt en ongelijkvloerse kruisingen. De weg wordt verbeterd en veiliger gemaakt. Op dit moment is de N34 nog niet ingericht als regionale stroomweg. Er zijn nog veel gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten en uitritten van woningen aanwezig. Combinatie FLOOW gaat de weg inrichten als een stroomweg. Dat betekent dat de gelijkvloerse overgangen verdwijnen en het verkeer zo veilig met 100 km per uur over de weg kan rijden.

Opdrachtgever:
Provincie Overijssel
Locatie:
N34 Witte Paal - Drentse Grens
20180613_Teamfoto_FLOOW
20180602_DvdB (1)
image1
LLBH7138
WRVC7533
20180406_112901_001
20180316_150312_verkleind
20180316_141757
carrousel 1
carrousel 2
carrousel 3

Werkzaamheden

Op dit moment maken ongeveer 15.000 voertuigen dagelijks gebruik van de N34. Voor de toekomst verwacht de provincie een verdere groei van het aantal voertuigen en er gebeuren veel ongelukken. De weg moet dus veiliger worden. De N34 is een belangrijke schakel tussen het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe. De provincie Overijssel gaat de verkeersveiligheid en doorstroming op en rond deze weg verbeteren door de aanleg van vijf tunnels, de verbetering van het viaduct bij Ane en de aanleg van een ongelijkvloerse kruizing bij de J.C. Kellerlaan. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden. Daarnaast verbetert de leefbaarheid van de kernen rond de weg doordat de weg veiliger is en de doorstroming beter.

Planning

In september 2017 is de eerste schop in de grond gegaan voor de daadwerkelijke werkzaamheden aan de weg en de eerste wegafsluiting. Het werk start bij het gedeelte Witte Paal tot en met de J.C. Kellerlaan. De werkzaamheden vanaf de J.C. Kellerlaan tot de grens met Drenthe bij Coevorden gaan van start in de 2e helft van 2018. Tot aan september worden voorbereidende werkzaamheden getroffen, zoals het verleggen van kabels en leidingen.

Eerste afsluiting: De provinciale weg N34 krijgt nieuw asfalt en ongelijkvloerse kruisingen. Om de werkzaamheden aan de weg vlot en veilig uit te kunnen voeren, is de N34 tussen het kruispunt J.C. Kellerlaan tot aan de N343 (Haardijk) van 9 tot en met 27 oktober afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn onderdeel van de ombouw van de N34 tot een regionale stroomweg. Tijdens deze eerste afsluiting gelden er verschillende omleidingsroutes, die met borden worden aangegeven.

De werkzaamheden vanaf de J.C. Kellerlaan tot de grens met Drenthe bij Coevorden gaan van start in de 2e helft van 2018.

De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug zorgt ervoor dat, tijdens de werkzaamheden aan de weg, buurtbewoners en recreanten veilig kunnen oversteken. De brug blijft staan tot 15 maart 2018.

CO2-reductie en MVO-maatregelen

Duurzaamheid en MVO zijn belangrijke onderdelen in het project. Ook in dit project hebben we een aantal maatregelen doorgevoerd die CO₂-besparend zijn en bijdragen aan een schoner milieu.

  • De bemaling is aangesloten op het energienet.
  • De bemaling wordt beperkt doordat de viaducten op locatie zijn voorgebouwd.
  • Tijdens het project wordt er gebruikgemaakt van logistiek zonder papier (LZP). Formulieren worden digitaal afgehandeld.
  • De keuringen worden ook digitaal uitgevoerd middels Gapless.
  • De bouwaansluitingen zijn aangesloten op groene stroom.
  • Voor rondgang op het project wordt er gebruikgemaakt van een elektrische auto.
  • Er wordt voor minimaal 300.000 euro ingezet aan SROI.

Partners

Reef_Strukton_RGB_1

SCHAGEN-INFRA-JPEG

salverda-bouw-rgb-1600px