Onderdoorgangen Reggesingel

Om het noordelijke deel van Rijssen beter bereikbaar te maken heeft de gemeente Rijssen de ‘Lange Termijnvisie Verkeer en Vervoer’ ontwikkeld. Kernpunten van dit plan zijn het vergroten van zowel de verkeersveiligheid als de mobiliteit en het verkeersluwer maken van het centrumgebied.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Rijssen
Rijssen carousel (1)
Rijssen carousel (2)
Rijssen carousel (3)

Werkzaamheden

In dit kader bracht spoorwegbeheerder ProRail begin 2008 het project Onderdoorgangen Reggesingel in een design en constructvorm op de markt. ProRail gunde dit project eind 2008 aan de aannemerscombinatie Reef Infra – Colijn. Een uitgekiend, kostenbesparend totaalontwerp gaf de doorslag.

Eind 2010 moet het project klaar zijn. Het gaat om de aanleg van twee onderdoorgangen, een fietstunnel, een drietal rotondes (vervangers van de gevaarlijke kruisingen) en alle verhardingen in de tunnels. Dit moet uiteindelijk leiden tot een betere doorstroming van het verkeer en een verbeterde verkeersveiligheid voor de weggebruiker.

Communicatie met de directe omgeving is hierbij een speerpunt. Omwonenden en overige belangstellenden worden gedurende het project geïnformeerd via een aantal contactmomenten. Tijdens de landelijke Dag van de Bouw (5 juni 2010) is de bouwplaats zelfs open voor publiek. Bezoekers kunnen op deze manier de vorderingen op de Reggesingel van dichtbij bekijken.

Om de verkeershinder voor de weggebruiker tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, worden vlakbij de tunnels twee noodwegen aangelegd. Doorstroming van het verkeer is zo mogelijk.