Onderhoud N735 en N736

Opdrachtgevers onderhouden fietspaden en wegen regelmatig om ze in goede staat te houden voor veilig gebruik ervan door de eindgebruiker. Zij zoeken hiervoor een kostenefficiënte en een duurzame oplossing. Daarom heeft Reef Infra in opdracht van de provincie Overijssel het fietspad van Oldenzaal naar Rossum voorzien van nieuw asfalt en het fietspad van Rossum naar Ootmarsum is uitgevoerd in beton. In het tracé N735 Oldenzaal – De Lutte wordt de hoofdrijbaan voorzien van één of meerdere nieuwe asfaltlagen en wordt de locatie duurzaam veilig ingericht.

Opdrachtgever:
Provincie Overijssel
Locatie:
N735 en N736
N735 carousel (2)
N735 carousel (1)
N735 carousel (3)
N736 carousel (3)
N736 carousel (1)
N736 carousel (2)
N736 carousel (4)
N736 carousel (5)

Asfalt en Beton

Veel wegen en fietspaden worden voorzien van asfalt. Asfalt is namelijk snel aan te leggen en vrijwel direct gebruiksklaar. Echter in een omgeving met veel bomen en dus wortels wordt vaak gekozen voor beton. Beton is vormvast en geeft geen doorgroei van boomwortels. Dat is ook de reden waarom een gedeelte van het fietspad van de N736 is uitgevoerd in beton.

Uitvoering

Het project N735 en N736 bestaat in hoofdlijnen uit:

 • Uitvoeren van opruimingswerkzaamheden en grondwerk
 • Asfaltverhardingen
 • Betonverhardingen
 • Elementenverhardingen
 • Bermverharding
 • Aanbrengen van markeringen
 • Verwijderen en aanbrengen van verlichting
 • (Her)plaatsen van bebording
 • Verkeersmaatregelen

Planning

 • De werkzaamheden aan het fietspad zijn uitgevoerd in de periode van 1 juni t/m 10 juli 2015
 • Werkzaamheden met betrekking tot de hoofdrijbaan van de N735 worden uitgevoerd in de periode van 14 september t/m 20 november 2015.