Julianalaan Leeuwarden

Opdrachtgever:
Gemeente Leeuwarden
Locatie:
Julianalaan Leeuwarden
Leeuwarden carousel (1)
Leeuwarden carousel (2)
Leeuwarden carousel (3)

De opdracht

Reconstructie Julianalaan zorgt voor betere doorstroming en veiliger oversteken.

"Het resultaat van de reconstructie is dat het verkeer goed doorstroomt en dat het makkelijker/veiliger wordt om de straat over te steken. De omliggende wijken zullen goed bereikbaar blijven voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. Op de stadsring moet een gemiddelde snelheid van 25 km/uur mogelijk zijn". Dit alles verwoord in het beleidsrapport ‘Rondje Stad’, dat de gemeenteraad van Leeuwarden heeft vastgesteld.

De uitvoering

De uitvoering

Vanaf 13 april 2015 starten wij met de reconstructie van de Julianalaan. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen de rotonde Van Loonstraat/Middelzeelaan en het kruispunt Oostergoplein. 

De parallelwegen aan zowel de noord- als zuidzijde worden voorzien van nieuwe parkeervakken, boomvakken, funderingen en een nieuwe asfaltconstructie. Ook de voetpaden worden aan weerszijden vernieuwd. De gehele rotonde met de Hobbemastraat wordt opnieuw (gefaseerd) opgebouwd en verbreed. Tot slot wordt de bestaande hoofdrijbaan versmald en opgedeeld in twee gescheiden rijbanen. De hoofdrijbaan wordt voorzien van een nieuwe middenberm met een groene uitstraling. Over het gehele tracé wordt de openbare verlichting vervangen door ledverlichting. In het najaar worden de bomen en hagen geplant door een groen aannemer.