Vernieuwing spoorlayout in Assen

In opdracht van ProRail vernieuwt de combinatie van Reef Infra en Strukton Rail de complete spoorlayout ter hoogte van het spooremplacement in Assen. Dit project, Sporen in Assen, is een onderdeel van het project Spoorplan Noord Nederland waarbij het Noorden beter bereikbaar wordt gemaakt.

Spoorplan Noord-NL

ProRail werkt samen met de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel aan een ‘deltaplan’ voor het spoor in Noord-Nederland. Doel van dit plan is een verbetering van het hele netwerk: meer treinen, meer stations, betere overstapmogelijkheden en meer comfort.

ProRail werkt aan een ‘ideale’ dienstregeling tussen de knooppunten Leeuwarden, Groningen en Zwolle, zodat de verbinding met de Randstad maar ook binnen de regio, zo optimaal mogelijk is voor de treinreiziger. In de periode tot 2021 vernieuwt ProRail daarvoor sporen en stations op een twintigtal plekken in het noorden van het land.

Sporen in Assen

Een van de deelprojecten binnen het Spoorplan Noord-Nederland is Sporen in Assen. Binnen dit deelproject worden sporen, wissels en perrons aangepakt. Er komt een nieuwe perrontunnel, de huidige perrontunnel wordt gesloopt. Daarnaast wordt een nieuw perron 1 aangelegd, dat geschikt is voor intercitytreinen. Dit nieuwe perron sluit beter aan op het stationsgebouw en het centrum. Het middenperron wordt verbreed en voorzien van bredere trappen en een lift.

Zo is het perron straks beter bereikbaar. Tevens worden de oude wissels vervangen om het geluid te verminderen en sneller treinverkeer mogelijk te maken. En er wordt een compleet nieuw beveiligingssysteem gerealiseerd op basis van PLC- interlocking. Tot slot wordt de bocht in de sporen richting Groningen aangepast, zodat er in de toekomst met een hogere snelheid overheen kan worden gereden.

Planning

Reef Infra en Strukton Rail zijn eind september 2016 gestart met het voorbereidende werk. De voorbouw van de nieuwe perrontunnel is al ver gevorderd. In het weekend van 10 t/m 12 maart wordt het spoor buiten dienst genomen.

Het gros van de werkzaamheden vindt plaats in een vijftiendaagse buitendienststelling van 16 april tot 1 mei 2017. In een weekend in juni worden de laatste werkzaamheden verricht voor afwerking van het project langs de sporen. Dan worden de sporen voor de laatste keer buiten dienst genomen.

Werk

Reef Infra en Strukton Rail voeren een grote diversiteit aan werkzaamheden uit voor het deelproject Sporen in Assen.

Reef Infra, onderdeel van Strukton Civiel:
- Ruwbouw van een nieuwe perrontunnel (de voorbouw is gestart; tussen 16 april en 1 mei worden de tunneldelen ingereden en de liften/traponderdelen ingehesen en aan elkaar gemonteerd)
- Realisatie van een nieuwe betonnen keermuur met afwerking aan de achterzijde van perron 1, aansluitend op de diepwand van een ander project
- Realisatie van een dekuitbreiding aan een bestaande tunnel ten behoeve van uitbreiding perron 1
- Realisatie van een hemelwaterriool onder de 3 sporen en perrons ten behoeve van de afvoer van de toekomstige kapconstructie van het nieuwe station
- Realisatie van het grondwerk voor de nieuwe spoorlichamen met drainagesysteem over ca. 3 km
- Verwijderen van een deel van de perronoverkapping

Strukton Rail:
Baan:
- Aanleg van 11 wissels
- Leggen van 6.350 dwarsliggers
- Complete vernieuwing van 3.900m spoor. Hier komt 23.000 ton oude ballast vrij en zal 21.000 ton ballast worden aangevoerd in minder dan één week
- Vernieuwen van de overweg Spoorstraat
- Aanpassen van de overweg Pelikaanstraat

Seinwezen
- Uitbreiding van het bestaande relaishuis
- Realisatie van een nieuw beveiligingssysteem (PLC-interlocking)

Installatieservices
- Realisatie van nieuwe wisselverwarming op de 11 wissels
- Diverse werkzaamheden aan de verlichtingen en omroepinstallatie

Bovenleiding
- Realisatie van een nieuw bovenleidingsysteem (totaal ca. 6 km)
- Plaatsen van 93 fundaties
- Plaatsen van 22 dieptefundaties

Kabels en leidingen
- Vernieuwen van het complete kabeltracé
- Aanleggen van 170 km kabel
- Graven van 8 km geul
- Aanleggen van 26 spoorkruisingen
- Verwijderen van de oude bekabeling na 1 mei

Molhoek
- Plaatsen van ruim 1.000 keerwanden voor een nieuw middenperron en perron 1
- Vernieuwen van alle bestrating
- Aanbrengen van een nieuw trekputtensysteem in de perrons
- Aanleggen van een nieuw drogeblusleidingsysteem in de perrons