Windpark NOP

Civiele werkzaamheden Windpark Noordoostpolder; Noordermeerdijk. In opdracht van ENERCON GmbH voert de combinatie Reef Infra / De Waard de civiele werkzaamheden uit voor 13 te bouwen windmolens op Windmolenpark Noordoostpolder. ENERCON GmbH is hoofdaannemer van het bouwen van de 26 windmolens type E-126. Deze windmolens hebben een paalhoogte van 135 meter. Met de wieken in de hoogste stand is deze windmolen maar liefst 198 meter hoog!

Opdrachtgever:
Enercon GmbH
Locatie:
Noordoostpolder
Windpark carousel (3)
Windpark carousel (4)
Windpark carousel (5)
Windpark carousel (1)
Windpark carousel (2)

Werkzaamheden

Reef Infra voert het werk uit in combinatie met De Waard Grondverzet B.V. gelegen in Zeewolde.

De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:
1. Aanleg 4 toegangswegen naar de kraanopstelplaatsen:
- bouwwegen waarvan 1 met een definitieve asfaltconstructie.
- 1 tijdelijke bouwweg met een toplaag van menggranulaat. Na gereedkomen van het windpark zal deze weg in zijn geheel weer worden verwijderd.
2. Aanleg 13 “crane areas” t.b.v. het bouwen van windturbines en het opstellen van de Terex-Demag CC9800, een gigantische kraan met een gewicht van 1600 ton!
3. Aanleg 2 “logistic areas” voor het opbouwen van de diverse onderdelen van de CC9800 kraan en de windmolens.

Geïnteresseerd? Kijk dan ook op:
www.windkoepelnop.nl of twitter @WindkoepelNOP
www.nopagrowind.nl of twitter @NOPAgrowind

Weetjes

Enkele weetjes over het project:
- aanvoer van 300.000 m3 zand (per as en over de dijk);
- aanvoer van 75.000 ton menggranulaat;
- aanvoer en verwerking van zand naar een capaciteit van 3500 m3 / dag;
- 48 kilometer drainage
- ca. 260.000 m2 geotextiel