Continuous Paving

De aanvoer van asfalt is altijd een lastig punt. Het aantal in te zetten vrachtauto's wordt geschat op basis van ervaring en verkeersomstandigheden en te verwachten progressie van het werk zelf. Indien echter de aanvoer niet optimaal is afgestemd op de te verwerken hoeveelheid staan er of vrachtwagens in de wacht of de asfaltspreidmachine staat stil.

ContinuousPaving carousel
ContinuousPaving carousel (1)
 

Reef Infra heeft samen met het Strukton bedrijf Centric TSolve een Track & Trace systeem opgezet. Dit bestaat uit een GPS op de vrachtwagens in combinatie met communicatie op de plaats van verwerking. Hierdoor kan informatie worden verstrekt over de (verwachte) aankomsttijden van het asfalt zodat de snelheid van de spreidmachine hierop kan worden afgestemd. Uiteindelijke zorgt dit voor een betere kwaliteit van het wegdek.

De voordelen van Continuous Paving
- Betere vlakheid
- Betere kwaliteit (verdichting)
- Efficiëntie in de uitvoering
- Minder overlast door wachtende vrachtwagens (geluids- en uitlaatgassenoverlast)
- Overall reductie van CO2-uitstoot
- Kostenneutraal (in de toekomst uiteindelijk minder onderhoudskosten