Stil Mastiek

Een asfaltproduct dat zeer geschikt is voor toepassing in stedelijk gebied.

StilMastiek carousel (1)
StilMastiek carousel (2)
 

De nieuwe geluidsreducerende deklaag heeft dezelfde geluidsreducerende kwaliteiten als de gemiddelde DGD, maar gaat door zijn constructie langer mee. Hierdoor gaan de onderhoudskosten van een weg per jaar omlaag. Een product waar we ons mee kunnen onderscheiden en mee kunnen scoren binnen bijvoorbeeld EMVI bestekken. Bovendien kan dit type asfalt onder slechtere weersomstandigheden dan een reguliere asfaltlaag worden gelegd, waardoor het een groot deel van het jaar kan worden toegepast.

Deze nieuwe deklaag is onlangs succesvol toegepast op de N743 (rondweg Borne; afslag A1 IKEA richting Zenderen). De resultaten van de geluidsmetingen voldoen aan de gestelde eisen (4dB(A) bij 80 km/u).