Stil bermbeton

Elke gemeente kent het probleem van te smalle buitenwegen. Door stijging van het aantal weggebruikers komt het op die wegen regelmatig voor dat voertuigen elkaar moeten passeren met gebruikmaking van de kanten en bermen. Hierdoor ontstaan spoorvorming, stofvorming, scheuren in de weg, afbrokkelende kanten en (opgevroren) modderplassen. Ongewenste schade die levensgevaarlijke situaties kan opleveren.

Bermverhardingen carousel (1)
Bermverhardingen carousel (2)
 

Voorkom deze situaties en maak (buiten)wegen veiliger met bermbeton. Bermbeton wordt machinaal aangebracht en direct langs de asfaltverharding gestort in breedtes variërend van 30 tot 80 centimeter.

- Standaard bermbeton
- Bermbeton met dwarsprint
- Stil bermbeton, deze variant wordt voorzien van een schuine print wat een geluidsreductie geeft van circa 8 dB(A) t.o.v. de grasbetonkeien.

Bermbeton betekent minder onderhoud, minder hinder voor de omgeving en een langere levensduur van de weg.

Geluidsreducerend bermbeton

IhPlNi4QfJM