Wegenonderhoud

Wegen staan continu bloot aan verkeersbelasting en veranderende weersomstandigheden. De kwaliteit van het asfalt neemt hierdoor af en beschadigingen aan wegen nemen toe. Daarmee komt de veilgheid en het rijcomfort van de weggebruiker in het gedrang.

Wegenonderhoud carousel (1)
Wegenonderhoud_gietasfalt_carrousel (2)_IMG_0540
 

Reef Infra repareert beschadigde wegdekken, klein en groot. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Reef Infra, voordat we voor u de weg op gaan, na een grondige inspectie een onderbouwd advies. De voorkomende schades vragen namelijk om een specifieke aanpak. Voor het onderhoud van uw wegennet bieden we een compleet pakket van inspectie, advies en realisatie.

- Gietasfalt
- Scheuren vullen